7.6.2013.

Prednosti leasinga

  • Leasing omogućuje da raspoloživi novac usmjerite u druge namjene, a da objekt leasinga koji Vam treba za poslovanje dobijete na korištenje uz ugovorena periodična plaćanja.
  • Vi odlučujete kakav Vam leasing odgovara, hoće li to biti najam ili ćete leasingom financirati nabavu dugotrajne imovine.
  • Troškovi i porezne obveze vezane uz korištenje objekta leasinga mogu se lakše predvidjeti i kontrolirati.
  • Možete odabrati odgovara li Vam opterećenje PDV-om na početku leasinga ili periodično, razdijeljeno na obroke.
  • Možete odabrati fiksni, periodični iznos troškova kroz obroke operativnog leasinga ili samostalno odrediti visinu troškova kroz amortizacijsku stopu na osnovna sredstva nabavljena putem financijskog leasinga.