4.6.2013.

Naknade i Registracija

Naknade

UniCredit Leasing Croatia obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove sukladno odlukama o vrsti i visini naknada za usluge , u skladu s ugovornim odnosom.

Naknade (fizičke osobe)      
Naknade (pravne osobe)      
Naknade Mobility Concept

 

Registracija

UniCredit Leasing Croatia obavlja registraciju vozila nakon što Vi, Primatelj leasinga, donesete potvrdu tehničkog pregleda za koji Vam je nužna original faktura dobavljača i polica AO.

Registarske pločice i prometnu dozvolu nakon registracije podižete u najbližoj poslovnici UniCredit Leasing Croatia.