4.6.2013.

Naknade i Registracija

Naknade

UniCredit Leasing Croatia obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove sukladno odlukama o vrsti i visini naknada za usluge , u skladu s ugovornim odnosom.

Opće naknade 
Naknade za fizičke osobe - financijski leasing    
Naknade -  Mobility Concept

 

Registracija

UniCredit Leasing Croatia obavlja registraciju vozila nakon što Vi, Primatelj leasinga, donesete potvrdu tehničkog pregleda za koji Vam je nužna original faktura dobavljača i polica AO.

Registarske pločice i prometnu dozvolu nakon registracije podižete u najbližoj poslovnici UniCredit Leasing Croatia.