Naša ponuda za vas!

Definiramo program osiguranja u skladu s vašim potrebama i zahtjevima, a vezano na  bitne parametre osiguranja kao što su predmeti osiguranja, osigurane svote, pokrića i franšize.

Isključivo temeljem vašeg zahtjeva, odnosno naloga pristupamo prikupljanju ponuda i pregovaranju s osiguravajućim društvima s ciljem ispunjenja vaših potreba uz postizanje optimalnog odnosa osigurateljnog pokrića i premije.

Tokom godine  podsjećamo vas na rokove za obnovu postojećih polica osiguranja te pratimo i kontroliramo prava i obveze koje proizlaze iz zaključenih polica, odnosno pružamo vam stručnu pomoć u komunikaciji s osigurateljem tijekom rješavanja odštetnih zahtjeva.

Poslovna suradnja klijenta s društvom ZABA Partner d.o.o. započinje potpisivanjem ovlaštenja za posredovanje u osiguranju i koje može biti potpuno ili djelomično, a usluga društva ZABA Partner d.o.o. je besplatna za naše klijente, jer naknadu za brokerske usluge u distribuciji osiguranja primamo isključivo od osiguratelja.