Rješenje HANFA-e od 22. travnja 2021. godine

Obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) dana 22. travnja 2021. godine donijela rješenje KLASA: UP/I 973-06/21-01/03, URBROJ: 326-01-50-52-521-21-14 („Rješenje“) u postupku posrednog nadzora nad poslovanjem društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o. („Društvo“). 

Obzirom da je HANFA naložila Društvu objavu Rješenja s mrežnom poveznicom na internetsku stranicu HANFA-e na kojoj je predmetno Rješenje objavljeno, istome možete pristupiti na sljedećoj poveznici.