21.5.2013.

BOBCAT

Posebni uvjeti financiranja BOBCAT opreme

Financijski leasing građevinske opreme marke Bobcat prema posebnim uvjetima u suradnji sa ovlaštenim dobavljačem GRA-PO d.o.o uz fiksnu kamatnu stopu u kunama ili eurima već od 0% na period od 2 do 5 godina.

Dodatne informacije možete dobiti na besplatan broj telefona, u poslovnicama UniCredit Leasinga Croatia ili kod ovlaštenog dobavljača.