6.6.2013.

Zaštita podataka

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (dalje: UCLC) slobodno prikuplja sve podatke i informacije koje prema slobodnoj ocjeni smatra potrebnim radi ostvarenja ugovornog odnosa, ili iz bilo kojeg drugog razloga, sve u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Putem www.unicreditleasing.hr moguće je prikupljanje osobnih i drugih podataka kao što su: ime i prezime, e-mail, adresa, telefonski broj te IP adresa, vrsta web-preglednika, nazivi domena, vrijeme pristupa, web-stranice s kojih se pristupa itd. u svrhu održavanja funkcionalnosti web-stranice i omogućavanja usluga koje korisnici traže... UCLC ne prikuplja osobne podatke poput: rase, nacionalnosti, religije ili političkih uvjerenja. UCLC ni na koji način ne čini dostupnima navedene podatke trećim stranama osim pouzdanim partnerima za točno određene svrhe: izrade statističke analize, omogućivanja korisničke potpore, organizacije dostave ili sličnih potreba. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je upotreba takvih osobnih podataka (osim u svrhu pružanja usluga UCLC-u), uz obvezu zadržavanja povjerljivosti. Stranica www.unicreditleasing.hr štiti vaše osobne podatke te se isti na računalnim poslužiteljima pohranjuju u kontroliranom, sigurnom okruženju neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Svi podaci i informacije koje se prikupljaju, smatraju se povjerljivim informacijama, te će UniCredit Leasing Croatia d.o.o. poduzeti sve potrebne i zakonom određene mjere za zaštitu prikupljenih informacija. Bez privole i suglasnosti podaci i informacije neće se prikupljati, dalje obrađivati i dostavljati trećim osobama, osim ako se zahtjeva otkrivanje podataka po nalogu suda ili drugog nadležnog tijela, odnosno u slučajevima određenim zakonom.

Dostava podataka i informacija nije obvezna ali nedostavljanje istih može imati za posljedicu nemogućnost ostvarenja ugovornih ili drugih pravnih odnosa.

Informacije za kontakt

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. rado će primiti vaše komentare i sugestije vezane uz zaštitu osobnih podataka, kao i ostale primjedbe. Možete nas kontaktirati na sljedećim adresama:

Službenik za zaštitu osobnih podataka
D. T. Gavrana 17
10000 Zagreb
szzop@unicreditleasing.hr