Eugen Paić - Karega novi predsjednik
uprave Unicredit Leasinga

Odlaskom dosadašnjeg predsjednika Uprave g. Luce Ziera na novu dužnost u okviru UniCredit Grupe, Nadzorni odbor UniCredit Leasinga imenovao je g. Eugena Paića-Karegu za novog predsjednika Uprave Društva.

Od početka siječnja 2011. Eugen Paić-Karega novi je predsjednik Uprave UniCredit Leasinga Croatia.

Eugen Paić-Karega diplomirao je 1995. na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na smjeru financija. Profesionalnu karijeru započinje u HNB-u, u Direkciji nadzora i kontrole te zatim u BNP-Dresdner Bank Croatia u Internoj reviziji. Zagrebačkoj banci pridružio se 1998., radeći kao specijalist u Sektoru financija, gdje je 1999. imenovan direktorom Direkcije Upravljanja profitabilnošću. 2001. postaje direktor Sektora Upravljanja rizicima, nadležan za dnevno upravljanje kreditnim, tržišnim i operativnim rizikom, član je Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje imovinom i obvezama (ALCO). Direktor Klastera financiranja osobnih potreba postaje godine 2005., nadležan za razvoj proizvoda i prodaje za gotovinske, auto, potrošačke, studentske i lombardne kredite.

„Preuzimanje vođenja tržišnog lidera u leasing industriji veliki je izazov, istaknuo je Eugen Paić-Karega, naročito u području daljnjeg povećanja kvalitete usluge klijentima i partnerima. Smatram da će dobra suradnja s kolegama, klijentima i partnerima te osobne kompetencije stečene u dosadašnjem dijelu karijere omogućiti ostvarivanje kontinuiteta dobrih rezultata“.

„Namjeravamo nastaviti blisku suradnju sa Zagrebačkom bankom - dodaje novi predsjednik Uprave - kako bi dodatno obogatili ponudu za klijente banke te im leasing rješenja učinili lako dostupnima“.

Luca Ziero, dosadašnji predsjednik Uprave Društva postao je Regionalni menadžer i bit će odgovoran za poslovanje leasing društava u Regiji (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina).