Nikolina Žganec i Marko Juranić - novi članovi Uprave UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Odlaskom dosadašnjeg člana Uprave, Domagoja Hladika, Nadzorni odbor društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o. imenovao je Nikolinu Žganec i Marka Juranića za nove članove Uprave, koji od prosinca 2016.godine, uz predsjednika Eugena Paić-Karegu zastupaju Društvo.

Nikolina Žganec

Nikolina Žganec
(1983.) ima preko 12 godina radnog iskustva, od čega 10 godina u leasing industriji na profesionalnim i rukovodnim pozicijama.
Početak građenja karijere započinje u revizorskoj kompaniji KPMG Croatia d.o.o, gdje putem revidiranja nefinancijskog sektora stječe dragocjeno iskustvo, znanje i odličnu podlogu za daljnji razvoj. Nakon toga započinje rad u UniCredit Leasing Croatia gdje ostvaruje napredak od analitičara u Kontrolingu, preko voditeljice Planiranja i kontrolinga do voditeljice Financija (CFO). Prije preuzimanja dužnosti kao članice Uprave Društva vodila je Odjel Financija kompanije te upravljala sa 4 tima (Kontroling i izvještavanje, Upravljanje profitabilnošću, Riznica te Računovodstvo i porezi). U toj ulozi bila je odgovorna za upravljanje aktivom i pasivom, izradu financijskih izvještaja, upravljanje procesom planiranja i prognoziranja, osiguravanje usklađenosti sa grupnim politikama i procedurama, implementiranje regulatornih promjena i promjena MSFI i MRS, suradnju s internom i eksternom revizijom te za poticanje generiranja dobiti društva i maksimiziranje povrata na uloženi kapital.

Vjerujem kako svojim dosadašnjim radnim iskustvom u leasingu, stečenim znanjima, motivacijom i fleksibilnošću mogu doprinijeti u provedbi strateških ciljeva Društva te zadržavanju vodeće tržišne pozicije uz prihvatljivu razinu rizika i rastuću profitabilnost.“, istaknula je Nikolina Žganec.


  


Marko Juranić

Marko Juranić
(1977.) ima više od 15 godina radnog iskustva u odvjetništvu, bankarstvu i leasing industriji, na profesionalnim i rukovodnim pozicijama. Član je Vijeća Udruženja leasing društva pri Hrvatskog gospodarskoj komori kao i autor stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja leasing poslovanja. Prethodno imenovanju na funkciju člana Uprave obnašao je funkciju Voditelja odjela pravnih poslova i praćenja usklađenosti, odgovorne osobe za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te člana Uprave u projektnim društvima za financiranje nekretnina putem leasinga.

Društvo UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ostvaruje višegodišnji kontinuitet uspješnog i održivog poslovanja pri tome zadržavajući vodeću tržišnu poziciju. U nadolazećem mandatnom razdoblju biti ću usredotočen na nastavak održivog i profitabilnog poslovanja imajući u fokusu zadovoljstvo klijenata i kvalitetu usluge te unaprjeđenje poslovanja i razvoj  zaposlenika.“, izjavio je Marko Juranić