Misija i vrijednosti

Misija i vrijednosti


Misija

Mi zaposlenici UniCredit leasinga kao dio Grupe UniCredit predani smo stvaranju nove vrijednosti za svoje klijente.
Kao vodeća hrvatska banka i europska grupacija, posvećeni smo razvoju zajednica u kojima živimo, a našu banku činimo poticajnim mjestom za rad.
Težimo izvrsnosti i ustrajno se trudimo biti banka s kojom je lako poslovati.

Vrijednosti

U svakodnevnom radu držimo se naše Povelje o integritetu što nam omogućuje da radimo kao poduzetnici, nastavljajući stvarati vrijednost za svakoga od naših dionika.
Težnja za ostvarenjem dobiti za nas predstavlja pozitivnu vrijednost jer osigurava kontinuitet i samostalnost te izgradnju ugleda prema svim našim dionicima.
Vjerujemo da cjelovitost, kao pokretač socijalne legitimnosti, pruža održivost i vrijednosti za naše kolege, klijente, ulagače, lokalne zajednice i društvo u cjelini.

Naše su vrijednosti utemeljene na integritetu kao uvjetu održivosti.

Pravednost
Zabrana diskriminacije na temelju spola, dobi, rase, političkog opredjeljenja ili sindikalne aktivnosti.
Praksa poštovanja i brige za ljude u svakom trenutku.
Zabrana pogodovanja u politici zapošljavanja, napredovanja i poticaja.

Transparentnost
Dijelite svoje znanje bez monopoliziranja zbog vlastite koristi.
Osigurajte transparentnost na putovima karijere.

Poštovanje
Jasno određene uloge i odgovornosti za sve djelatnike tvrtke.
Slušanje ljudi i posvećivanje neprestane pozornosti, poštujući njihove vrijednosti, osjećaje, moralna stajališta bez primjene bilo kojeg oblik pretjeranog pritiska ili vrijeđanja.

Reciprocitet
Predstavlja suradnju, dijeljenje informacija i znanja s ciljem stvaranja vrijednosti i legitimacije našeg profesionalnog identiteta izvan granica organizacije.
Aktivno slušanje potreba naših kolega i nastojanje pozitivnog utjecaja na našu radnu okolinu.

Sloboda djelovanja
Stvaranje odgovarajućeg ozračja slobode izražavanja drugačijeg mišljenja i mišljenja općenito.
Pružanje prilike svakome da prakticira vrijednosti poduzetništva i razvije vlastitu profesionalnu osobnost.

Povjerenje
Držimo riječ, priznajući mogućnost pogrešaka učinjenih u najboljoj namjeri.

Kodeks profesionalnog postupanja

Kodeks profesionalnog postupanja sadrži načela kojih su se dužni pridržavati svi radnici i treće strane partneri Grupe UniCredit (dobavljači, posrednici, vezani zastupnici i sl.) u cilju osiguranja visokih standarda profesionalnog ponašanja te integriteta u obavljanju aktivnosti unutar Grupe UniCredit ili za Grupu UniCredit. 

Kodeks profesionalnog postupanja

Nulta stopa tolerancije prema koruptivnim djelima

Grupa UniCredit, čije su članice Zagrebačka banka d.d. i UniCredit Leasing Croatia d.o.o. imaju nultu stopu tolerancije prema koruptivnim djelima bilo kojeg oblika. Načela i pravila za identificiranje i sprječavanje potencijalnih koruptivnih djela utvrđena su Globalnom politikom Sprječavanje korupcije.

Radi upravljanja rizikom korupcije Grupa propisuje i dodatne uvjete za davanje ili primanje darova i/ili reprezentacija.