Obavijest o razmjeni podataka i informacija pravnih osoba u Osnovnom sustavu registra

Kreditne i financijske institucije započinju s obradom i razmjenom podataka pravnih osoba u Osnovnom  sustavu registra (OSR sustav) posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima d.o.o.

U OSR sustavu kreditne i financijske institucije će razmjenjivati podatke o novčanim obvezama svojih klijenata (pravnih osoba), i to radi procjene kreditne sposobnosti i radi upravljanja kreditnim rizikom. 

Navedeni podaci odnose se kako na postojeće obveze klijenata (pravnih osoba), neovisno o tome jesu li takve obveze nedospjele ili dospjele neplaćene, tako i na podmirene ili na drugi način zatvorene novčane obveze klijenata.

Više informacija o obradi podataka u OSR sustavu pročitajte u dokumentu Obavijest o razmjeni podataka i informacija pravnih osoba u Osnovnom sustavu registra .