Obavijest o sudjelovanju u Programu MMPI

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (dalje: UCLC) sudjeluje u Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture zajedno sa HAMAG BICRO-om i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kojim se želi osigurati financijska podrška poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti povremenog prijevoza radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID-19 na njihovo poslovanje.

Program je odobren 21.06.2022. temeljem donesene Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju izmjena i dopuna Programa.

Tko može podnijeti zahtjev?

Poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj (pravne osobe):

-    koji su po veličini mikro, mali i srednji poduzetnici (sukladno definiciji EU)
-    koji nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019.
-    koji su suočeni s manjkom likvidnosti jer je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljena zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih pandemijom COVID-a 19, odnosno ako su suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica te pandemije:
•    koji su ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine, odnosno 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine; i/ili
•    kod kojih se na temelju pokazatelja poslovanja u prvih šest mjeseci 2020. (odnosno u prva tri mjeseca 2021. godine) može očekivati ostvarenje poslovnih prihoda za 2020. godinu, odnosno za 2021. godinu na razini koja je značajno niža (najmanje 20%) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2019. godini; i/ili
•    koji su ostvarili fizički pad prometa i/ili prijevoza putnika i robe, rezervacija putovanja i turističkih posjeta i slično u 2020. godini, odnosno 2021. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine; i/ili
•    kojima su otkazani ili na duže vrijeme odgođeni (na najmanje godinu dana) ranije ugovoreni i planirani poslovi i/ili druge poslovne aktivnosti sukladno poslovnim planovima za 2020. godinu, odnosno 2021. godinu
-    koji ne podliježu neizvršenom nalogu za povrat potpore na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem
-    koji nisu u 2020. i 2021. godini isplatili dobit/dividendu iz prethodnih razdoblja, osim ako se ne radi o zakonskoj obvezi. U slučaju da je dobit/dividenda isplaćena, ista se mora vratiti prije samog postupka izdavanja državnog jamstva
-    čija je djelatnost povremeni prijevoz putnika iz točke 49.39 NKD Ostali kopneni prijevoz putnika, uključujući putničke agencije koje mogu dokazati da se bave povremenim prijevozom putnika

Period financiranja:

•    Postojeći ugovori će se raskinuti i sklopiti novi u kojem primatelj leasinga može odabrati željeni period financiranja (maksimalno 8 godina sa uključenim počekom) dok poček može biti maksimalno 12 mjeseci.

•    Za vrijeme počeka obračunava se i naplaćuje iznos u visini ugovorne kamate po ugovoru o leasingu. Po isteku počeka obračunavaju se ugovorene leasing rate te se ukupno trajanje ugovora produžuje za vrijeme počeka.

Potrebna dokumentacija za apliciranje:

1.    Zahtjev za odobrenje leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a i Zahtjev za raskid postojećih ugovora o leasingu zbog ulaska u program (Zahtjev) potpisan od strane ovlaštenih osoba za zastupanje
2.    za obrtnike dostava financijskih podataka od 2019., do 2021. u kojima je vidljivo pogoršanje poslovanja, odnosno negativan utjecaj Covid pandemije na poslovanje
3.    Zadužnica u koristi UniCredit Leasing Croatia d.o.o. na iznos financiranja uvećan za pripadajuće kamate, naknade i troškove
4.    Zadužnica u koristi Republike Hrvatske Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture na iznos jamstva uvećan za pripadajuće kamate, naknade i troškove.

Na koji se način može podnijeti zahtjev?

Svi primatelji leasinga koji udovoljavaju gore navedenim uvjetima, mogu se javiti svom leasing savjetniku ili na besplatni broj telefona 0800 2330 ili na e-mail adresu: info@unicreditleasing.hr

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Ugovori o leasingu će se uključivati u Portfelj do kraja važenja Programa uz uvjet da su potpisani najkasnije do 30.6.2022.

Zahtjev se može podnijeti elektroničkom poštom isključivo u obliku skeniranog ispunjenog obrasca Zahtjeva ili čitljive fotografije ispunjenog obrasca Zahtjeva, odgovarajuće rezolucije, kojeg su prethodno, u originalu, potpisale osobe ovlaštene za zastupanje.

Kod potpisa novog ugovora donijeti svu original dokumentaciju.