Obavijest za primatelje leasinga o dospijeću leasing rate/obroka

Poštovani,

zbog aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, obavještavamo Vas da će društvo UniCredit Leasing Croatia d.o.o. račune/obavijesti o dospijeću za leasing obroke/rate koje bi se trebale izdati od 01.01.2023. do 08.01.2023. izdati dana 09.01.2023.

Plaćanja mjesečnih leasing obroka/rata koja se odnose na period korištenja objekta leasinga 01.01.2023 - 31.01.2023, a koja izvršite do 17.01.2023. smatrat će se plaćanjima u roku.

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kod ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura. Stoga, ako ste sklopili ugovor o leasingu sa valutnom klauzulom u euru te Vam račun/obavijest o dospijeću za leasing ratu/obrok izdan u 2022. dospijeva u 2023., iznos u kunama naveden na računu/obavijesti o dospijeću ne preračunava se iz kuna u eure, nego za te leasing rate/obroke plaćate iznos eura naveden u Vašoj otplatnoj tablici/planu plaćanja. Također, iznos za plaćanje u eurima možete pronaći i na samom računu/obavijesti o dospijeću.

Na raspolaganju smo za sva dodatna pitanja i informacije na:

Info telefon: +385 1 2447 100
e-mail adresu: infodesk@unicreditleasing.hr

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.