Posebne mjere potpore za klijente pogođene okolnostima COVID-19

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti UniCredit leasinga.

UniCredit leasing je pripremio sveobuhvatni paket mjera potpore klijentima koji osjećaju financijske posljedice uslijed epidemije bolesti COVID-19. Želimo nastaviti pomagati i podupirati vas i tijekom predstojećeg razdoblja.

Koje posebne mjere nudimo

Sukladno trenutnim okolnostima i s ciljem lakšeg premošćivanja problema uzrokovanih epidemijom koronavirusa, UniCredit leasing nudi odgodu plaćanja primateljima leasinga uz naznaku kako ukupni period moratorija (uključujući i prethodno odobrene moratorije (odgode plaćanja)) ne smije prelaziti 9 mjeseci.

Opis moratorija (odgode plaćanja):

Kod FINANCIJSKOG LEASINGA:

- za vrijeme moratorija obračunava se, ali se ne naplaćuje dodatni iznos u visini ugovorne kamate* po ugovoru o leasingu. Tako obračunata kamata plaća se po isteku moratorija sukladno novoj otplatnoj tablici. Po isteku moratorija obračunavaju se inicijalno ugovorene leasing rate te se produžuje period leasinga za broj mjeseci moratorija

*navedena visina kamate ne odnosi se na ugovore o leasingu koji su sklopljeni u okviru posebnih programa naknade za sudjelovanje u financiranju

Kod OPERATIVNOG LEASINGA:

- za vrijeme moratorija obračunavaju se i naplaćuju leasing obroci u nižem iznosu od inicijalno ugovorenog. Period leasinga nije moguće produžiti stoga će se nakon moratorija obračunavati uvećani leasing obroci.

Na koji se način može podnijeti zahtjev?

Zahtjevi za odgodu plaćanja (moratorij) i Zahtjevi za produljenje odgode plaćanja te popratna dokumentacija predaju se u poslovnici/uredu UniCredit Leasing Croatia d.o.o., na sljedećim adresama ureda i poslovnica UCLC-a te putem elektroničke pošte.

Po odrađenim gore navedenim koracima i potvrdi zaprimanja dokumentacije, naš djelatnik/ica će vas informirati o daljnjem tijeku postupka i odluci UCLC-a.

Svi primatelji leasinga koji ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, a zainteresirani su za mogućnosti reguliranja svojih obveza prema UCLC-u, mogu se javiti svom leasing savjetniku, na besplatni broj telefona 0800 2330 ili na e-mail adresu: info@unicreditleasing.hr

Potrebna dokumentacija za apliciranje Zahtjeva za odgodu plaćanja

Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici obveznici poreza na dohodak, paušalci:

  • POTROŠAČI: Raskid ili otkaz ugovora o radu/smanjenje plaće/ugovor o minimalnoj plaći (u periodu od 1.3.2020. do 15.3.2021.)
  • SLOBODNA ZANIMANJA, OBRTNICI „DOHODAŠI“ I „PAUŠALCI“: Izvod računa ili SOL2 / BON2 kao dokaz gubitka, smanjenja poslovanja /zatvaranje poslovanja u skladu s odlukom Vlade ili Stožera civilne zaštite / Izjava primatelja leasinga o (očekivanom ili već dokazanom) gubitku, smanjenju poslovanja zbog okolnosti COVID-19

*nije potrebno kod podnošenja Zahtjeva za produljenje odgode plaćanja

Pravne osobe:

Maksimalan mogući period u COVID Moratoriju je 9 mjeseci:

  1. Ukoliko je klijent već koristio 3 mjeseca moratorija, novi moratorij je moguć na dodatnih 6 mjeseci;
  2. Ukoliko je klijent već koristio 6 mjeseci moratorija, novi moratorij je moguć na dodatnih 3 mjeseca;
  3. Za klijente koji prvi puta apliciraju za moratorij, odnosno do sada isti nisu koristili, moguć je maksimalni period moratorija od 9 mjeseci
  4. Za klijente koji su već ugovorili 6+6 mjeseci moratorija, novi moratorij nije moguć.


Sve potrebne originale dokumentacije primatelj leasinga mora dostaviti UCLC-u najkasnije do 31.03.2021.godine.

Postupanje s podnesenim zahtjevima

Provjerom Zahtjeva za moratorij te analizom urednosti u ispunjavanju vaših obaveza po ugovoru o leasingu prije problema uzrokovanih epidemijom koronavirusa, UCLC može odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku, te će klijent biti obaviješten o odluci UCLC-a o njegovom zahtjevu. UCLC objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakav obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu.