Prestanak obveze dvojnog iskazivanja cijena

Poštovani/Poštovana,

zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iznosa, na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, traje do 31. prosinca 2023. godine.
Slijedom navedenog, ovim putem Vas obavještavamo da će UniCredit Leasing Croatia d.o.o. od 01. siječnja 2024. godine pa nadalje cijene i druge novčane iznose iskazivati isključivo u valuti euro.

Za sva pitanja slobodno se obratite na info@unicreditleasing.hr


S poštovanjem,
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.