Promjena adrese sjedišta UniCredit Leasing Croatia

Poštovani klijenti, partneri i suradnici,

obavještavamo Vas da društvo UniCredit Leasing Croatia d.o.o. i poslovnica Zagreb od dana 01.07.2021. mijenjaju poslovnu adresu te nas od tog datuma možete pronaći na novoj lokaciji, na adresi Samoborska cesta 145, Zagreb.

Na raspolaganju smo i za sva dodatna pitanja i informacije na:

Info telefon: +385 1 2447 100

e-mail adresu: infodesk@unicreditleasing.hr

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.