Prijedlozi, prigovori, pohvale

Naš je cilj i razlog stalnog poboljšavanja kvalitete usluge koju pružamo zadovoljstvo naših klijenata i posjetitelja. Svojim prijedlozima, prigovorima i pohvalama pridonosite ostvarenju još uspješnije suradnje, na čemu vam zahvaljujemo.

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu sa UniCredit leasingom povrijeđeno ili uskraćeno neko pravo, predlažemo da događaj/situaciju prvo pokušate riješiti u izravnom usmenom obraćanju zaposlenicima u poslovnicama. U većini slučajeva sporna situacija tako može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Ako niste dobili potrebna pojašnjenja u usmenom kontaktu sa zaposlenicima Leasinga ili se ne želite usmenim putem obratiti zaposlenicima, možete uputiti Leasingu pisani prigovor koji treba sadržavati najmanje:

  • osobne podatke klijenta
  • detaljan opis događaja/situacije ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a predmet su i dokaz osnovanosti prigovora
  • adresu za dostavu odgovora
  • poželjno je prilikom podnošenja prigovora navesti broj leasing ugovora (za postojeće klijente)

Leasing će se očitovati u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, osim ako je zakonskim propisom, za pojedinu uslugu propisan drugačiji rok. U slučaju da prigovor ne sadrži sve potrebne podatke za postupanje, od podnositelja prigovora zatražit će se njegova nadopuna.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Izaberite jedan od načina kojim ćete nam uputiti svoje prijedloge, prigovore i pohvale!